قیامت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قیامت

تقریبا در تمام ادیان و باورها روز به نام روز رستاخیز وجود دارد و از نظر فطری انسانی که گوهر انسانی خود را حفظ کرده باشد طرفدار عدالت بوده و روزی را که عدالت برپا شود می پذیرد و از طرفی به خاطر میل به جاودانه بودن و تامین نشدن نیازهایش زندگی پس از مرگ را هم تصور می نماید.
رَستاخیز به باور برانگیخته شدن پس از مرگ اشاره می‌کند. در فارسی رست به معنی پیکر مرده است و معنی واژگانی رستاخیز (رست+آ+خیز) «برخاستن جسدها» است
چرا روز قیامت باید باشد؟
در لازم الوجود بودن روزی که به کارهای انجام داده توسط افراد رسیدگی شود و انسانها پاسخگوی اعمال و رفتارهای خود باشند دو بخش دلایل عقلی و دلایل نقلی تعریف شده اند.
دلایل عقلی
 انسان هر آنچه عقل او بتواند درک کند و بر اساس فطرت(وجدان) او باشد (یعنی برایش دلپذیر و خوش آیند[مایه آرامش] باشد) می پذیرد. وقتی به صورت تجربی فرد می بیند که یکسری افراد به کشتار می پردازند و مجازاتی نمی شوند برخی ایثار و گذشت و جوانمردی می کنند پاداشی نمی گیرند و ...............

پس یکی اینکه اگر قیامتی نباشد وجود این جهان مادی باطل و بیهوده خواهد بود چون هدفی برای بودنش وجود نخواهد داشت. اینکه موجوداتی خلق شوند و از آسمان و زمین این عالم استفاده کنند و بعد هم هیچ به هیچ این نظام یک نظام بی هدفی خواهد بود که ساحت قدس الهی از چنین بیهوده کاری و عمل لغوی مبراست.خدا حق است و کار باطل نمى کند. جهان بى هدف، باطل است. خداى حکیم کارى بر خلاف حکمت و عدل نمى کند و چون دنیا شایستگى ایفاى حق مؤمن از مفسد را ندارد، باید روزى باشد که همه به جزاى اعمال خود برسند.لازمۀ رحمت خدا این است که بشر را به کمال برساند. باید قیامتى باشد تا بشر فراوردۀ کار خود را بیابد و به کمال برسد.
خدایى که بار اوّل انسان و مادۀ انسان را خلق کرد، قادر است تا انسان اوّل را دوباره بیافریند. وقتى بذر در زمین قرار مى گیرد و آب و خاک آن را احاطه مى کند، از نظر عقل باید بپوسد، اما بر عکس به دو بخش تقسیم مى شود: از بالاى آن جوانه مى زند و از پایین آن ریشه در زمین نفوذ مى کند. این نشان دهندۀ قدرت و حکمت فراگیر خداست که بر معاد نیز توانایى دارد
دیگر اینکه اگر قیامتی نباشد و محکمه عدل و پاداش و عقابی برپا نشود آنگاه کسی که در این دنیا بد بود و بد عمل کرد فرقی با آنکه خوب بود و خوب عمل کرد تفاوتی نخواهد داشت و این از نظر وجدان پذیرفته شدنی نیست.
برای اینکه این دو اشکال جدی پیش نیاید عقل حکم می کند که باید پس از این عالم عالمی باشد که هم هدف این دنیا در آن محقق شود و هم تفاوت بین متقی و فاجر روشن شود.اینگونه هم دوست داشتن انسان به جاودانه بودن و بقا تامین می شود و هم پاداش این حق انتخاب نیک و بد را که عدل الهی است دریافت می دارد.
دلایل نقلی
نقل = نقل کردن همان روایات و احادث و آیات قرآنی است که به انذار و آگاه سازی چنین روزی پرداخته اند که تعدادی از آنها را می توانید در

"http://www.pasokhgoo.ir/node/1181" مشاهده نمایید.
عین عمل یعنی چه؟
با تصور روز قیامت دادگاهی در ذهنمان پدید می آید که صفی از انسانها به دنبال هم و قاضی در بالا منتظر رسیدگی به اعمالشان هستند به این سیستم دادگاهی و قضاوت که فقط در این دنیا است محاکمه بر اساس قانون گذاری (تشریعی) گفته می شود که بر اساس «عمل» و «جزا» است و می دانیم که در هر کشور قانون ها متفاوت و حکم ها هم بالطبع فرق می کند و یک مسله قراردادی است پس هیچگاه فرد به جزا یا پاداش کافی و واقعی نمی رسد و در نتیجه عدالت حقیقی نیست.
در دنیامجازات ها با ریشه محرومیت و محدودیت اعمال می شوند و جرمها مثلا عبور از چراغ قرمز یک واقعیت و رفتار است و جریمه و مصادره گواهینامه یک واقعیت و رفتار دیگر که به هم ارتباطی ندارند.
در دنیا یک ارتباط دیگری بین عمل و جزا هست به نام ارتباط تکوینی که ریشه در همان قانون عمل و عکس العمل دارد مثلا شما با یک چکش به پای خود می کوبید . کوبیدن یک عمل و شکستن پا هم جزای عمل است (الته دور از جون شما)
 این یک قراردادی نبود که اگر ضربه به ساق پا بخورد مثلا پا نشکند یک واقعیت طبیعی و فراری از آن نیست در قیامت هم چیزی شبیه به این سیستم خواهد بود.
به طور خلاصه اعمال انسان مانند یک انرژی فرستاده شده و در عالم آخرت به جسم تبدیل می شوند که به این اتفاق "تجسم اعمال" گفته می شود.
تبدیل انرژی به ماده و جسم یک موضوعی مفصل است مثلا گلدانی پر از خاک داریم گیاهی در آن می کاریم بعد از یکسال آن گیاه رشد کرده و بزرگ شده است خاک را وزن می کنیم خیلی تفاوتی نکرده پس این جرم گیاه از کجا تامین شده بله از نور خورشید و آب در مورد مال حرام که وارد بدن اسان می شود هم همین مورد وجود دارد مال حرام در ارسال این انرژی های ارسالی انسان تاثیر می گذارد.حدیثی است از پیامبر در رفتن به معراج که ایشان فرمودند فرشتگان را می دیدم که در حال ساخت و ساز قصرها و محلهایی از طلا و نقره بودند گاهی کار می کردند و گاهی نه علت را جویا شدم که گفتند هر گاه فرد به ذکر و دعا مشغول می شود شروع می کنند و آن خشتها جزای آن انرژی های مثبت باشد.
احادیث در این مورد زیاد است، علاقمندان می‌توانند رجوع کنند به: تجسم عمل: نوشته آقای محمد امین رضوی.
روز رستاخیز یا قیامت چگونه است؟
*روز رستاخیز با زلزله بی سابقه همراه خواهد بود
زمین از جهت غرب در جهت شرق بدور خود می چرخد که این امر یکی از دلایل ایجاد شب و روز در روی زمین است. هر صد سال یک هزارم ثانیه از سرعت حرکت زمین بدور خود کاسته میشود (به عبارتی هر یک قرن یک هزارم ثانیه به طول روز اضافه می شود). طوری که حدوداً 4 هزار میلیون سال پیش سرعت زمین آنقدر زیاد بوده است که طول شب و روز 4 ساعت بوده است. نتیجه کم شدن از سرعت زمین اینست که روزی زمین از حرکت باز خواهد ایستاد و بعد به سمت عکس حرکتِ کنونی خود حرکت خواهد کرد (یعنی از شرق به غرب)، و خورشید نیز از غرب طلوع خواهد کرد. در مدتی که زمین از حرکت باز خواهد ایستاد دچار تنش و لرزشهای سهمگینِِ بی سابقه خواهد شد.
 در شـیـپـور دمـیـده خواهد شد و هـر کـه در زمین و سـیارات باشد بیهـوش شده و می میرد غیر از آنکه خدا آنرا استثناء کرده باشد
نگام قیامت کسانی در سیارات خواهند بود: موقعیت عـلـمی انـسـان امـروز و رفـتن وی بـه مـاه درسـتی رفــتـن انـسان به سیارات دیگر و بودن وی در آنها را تأیید می کند
ـ خورشید حجیم خواهد شد. 2ـ چشم را برق خواهد گرفت. 3ــ دریاها طغیان خواهند کرد. 4ـــ دریاها  تبخیر خواهند شد. 5ـــ مـاه خـواهـد گرفت.6ـــ جو کـنـده خواهد شد. 7ــ جو نسبت به زمین بمثابه پوست می ماند. 8ـ ماه و خـورشید یکی خواهند شد. 9ـ ستارگـان تیره خواهند شد (خواهند مرد). 10ـــ ستارگان کم کم تمام خواهند شد.
وز قیامت پس از دمـیـده شـدن دوباره در شـیـپـور مردگان زنـده می شـونـد. پـس از حـسـاب و کـتـاب، کـسانیکه رسـتگار می شوند از شرایطی که دیدیم نجات داده می شوند ولی کـسانیکه رستگار نمی شـوند هـمـانـجا جا گـذاشـتـه می شوند.
روز قیامت می بینی "کسانیکه خـدا را دروغ پنداشتند" روسـیـاه شـده اند. آیـا جای افراد متکبر نباید در جهنم باشد؟! ولی کسانیکه نیک زندگی کردند خدا آنها را با رسـتـگاریشان از آن شرایط بیرون خواهد برد. نه آسیبی خواهند دید و نه خودشان اندوهِ چیزیرا خـواهند داشت»!
رآن ایمان آوردن آنها در آن نقطه را به «با دست گرفتن پرنده درحال پرواز درفاصله دور» تشبیه کرده، که امری غیر ممکن است. یعنی آنجا وقت ایمان آوردن نیست و ایمان آنها پذیرفـته نخواهد شد
اهدان قیامت
1- شهادت خدای متعال

2- شهادت انبیاء(علیهم‎السلام)

3- شهادت امامان معصوم(‏علیهم‎السلام)

4- شهادت ملائک

5- شهادت زمین

6- شهادت وجدان

7- شهادت اعضاى بدن

8- شهادت زمان

9- شهادت اعمال انسان
یعنی راه فراری نیست بعضی می خندند و انکار می کنند بعضی فکر میکنند
اگر فرد دیوانه ای به شما در مورد یک اتفاق و حادثه ای به شما هشدار بدهد آیا شک نمی کنید در مورد آن یه بررسی کوتاه حداقل نمی کنید؟
سرنوشت جهان
موضوع باز شدن آسمانها و زمین از حالت پیوسته در آیه زیر از سوره انبیاء اشاره شده است:
آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند، و ما آن دو را از هم جدا ساختیم»
همچنین موضوع پایان دنیا و بازگشتن آسمان به حالت اول نیز در چند آیه بعد از همان سوره اشاره شده است:
«روزی که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه‌ها در می‏پیچیم. همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را بازمی‏گردانیم. وعده‌ای است بر عهده ما، که ما انجام دهنده آنیم.»
اگر خداوند قادر است، چرا در قیامت وقتی که انسان را عذاب می کند، از اجزای طبیعت کمک می گیرد؟
خداوند بی نیاز است و قدرت بی انتها دارد، لیکن اراده کرده که همة کارها را از راه اسبابش انجام دهد. امام صادق(ع) فرمود:"خداوند امتناع دارد که امور عالَم را جاری کند مگر از راه سبب ها.
البته باید توجه داشت که قوانین جهان آخرت با قوانین حاکم بر دنیا کاملاً متفاوت است و در آن جا از طبیعت دنیا خبری نیست. با انقراض عالم و پایان یافتن عمر دنیا همه چیز و همه کس از میان می رود و تمام امور دنیوی و شئون حیاتی و با همة‌ قوانین و مقررات تکوینی اش خاتمه پیدا می کند، سپس به ارادة خالق توانا، جهان نوسازی می شود و قوانین و مقرّرات جدیدی بر آن حاکم می گردد که با قوانین و مقررات دنیا قابل مقایسه نیست. در قیامت عذاب الهی یا نعمت هایی که به انسان می رسد، تجسم اعمالی است که در دنیا انجام گرفته است.
رآن می فرماید:"در قیامت هر انسانی تمام اعمال خوب خود را که در دنیا انجام داده است،‌ حاضر می یابد و همچنین اعمال بد خود را. دوست دارد بین او و اعمال بدِ تجسم یافته اش، نهایت درجة‌دوری فاصله باشد.
س خداوند در عین بی نیازی و داشتن قدرت مطلق خواسته است تمام کارها را از راه سبب هایش انجام دهد. افزون بر این در قیامت مسئلة طبیعت و اسباب مسبّبات مطرح نیست بلکه هر چه آن جا پیش می آید،‌ همه نتیجه و تجسم کار هایی است که در دنیا انجام داده ایم. قرآن فرمود:"هر کس هموزن ذرّه ای کار خیر انجام دهد، آن را می بیند،‌ و هر کس هموزه ذرّه ای کار بد کرده، آن را می بیند
ضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:«در قیامت پنجاه موقف (محل توقف برای رسیدگی به اعمال و حساب) خواهد بود؛ و هر موقفی هزار سال به طول می‌انجامد. اولین موقف، هنگام خروج از قبر است. مردگاه هزار سال با بدن برهنه و پای برهنه با حال گرسنگی و تشنگی در قبر انتظار می‌کشند. هر که از قبر خود بیرون آید در حالی که به خدا و بهشت و دوزخ و بعثت و حساب و قیامت ایمان داشته باشد و پیغمبر و آنچه را از جانب خدا آمده تصدیق کند، از گرسنگی و تشنگی نجات خواهد یافت.»
مام صادق علیه السلام فرمود:«روز قیامت پنجاه موقف دارد. هر موقفی به اندازه هزار سال از سال‌های دنیاست.» سپس این آیه را تلاوت فرمود:« تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقدارة خمسین الف سنة» (ملائکه و روح به سوی خداوند عروج می‌کنند در روزی که پنجاه هزار سال به طول می‌انجامد.)
معاذ از پیامبر اعظم در باره قیامت پرسید و پیامبر شروع به گریه کرد و گفت در قیامت به 10 شکل محشور می شوند
8- میمون(سخن چینان)
9- خوک(حرام خوارند که در آخرالزمان لقمه حلال کم پیدا می شود)
10-سرپایین(ربا خوارتد)
11-کور(قاضیان ستمگر)
12- کر(خود پسندان)
13-چرک و خون خوارند(غیبت کنندگان)
14-دست و پا بریده اند (همسایه آزاران)
15-به دار آتشین آویخته اند (کسانی که ستم می کنند)
16-متعفن (بی و بند بارها که در جامعه فقط به اسم مسلمان زیاد است آیا بویش نمی آید!!!!!
17-داشتن پیراهن قیری (کسانی که خودشان را می گیرند)
باتوجه باینکه خداوند اسرع الحاسبین است چرا قیامت 50000سال طول میکشد
به طور کلی طول کشیدن این محاسبه همگانی نیست مثلا من نوعی که حق الناس بر گردنم هست باید صبر کنم تا بتوانم با فردی که مشکل دارم به توافق برسم بعد ادامه مسیر کنم و ....
آنچه درباره طولانی بودن روز قیامت مطرح است ، در قرآن کریم به صراحت آمده:
«تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه ؛(1) فرشتگان و روح در روزی که اندازه آن پنجاه هزار سال است، به سوی خدا بالا می‌روند».
پنجاه هزار سال از این نظر است که آن روز به حسب سال های دنیا تا این حد ادامه پیدا می‌کند. در برخی آیات مقدار روز قیامت یک هزار سال آمده :
«ثم یعرج الیه یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون؛ (2) در روزی که مقدارش به حساب اوقات دنیوی هزار سال است، به سوی او باز می‌گردند».
از این آیه معلوم می‌شود که محاسبه روز قیامت به پنجاه هزار سال و یا هزار سال به اساس مقیاس روزهای دنیوی است. از این رو به صراحت فرمود: «مما تعدون» . باید توجه داشت که در آیه اول مقدار مجموع قیامت را بیان فرموده و در آیه دوم تنها مقدار یکی از مواقف را بیان کرده چون قیامت پنجاه موقف دارد. هر موقف آن هزار سال طول می‌کشد و در نتیجه پنجا هزار سال می‌شود. (3)
طولانی بودن روز قیامت همگانی نیست، زیرا مقصود از طولانی بودن روز قیامت و مواقف پنجاه گانه آن این است که مجرمان و گناهکاران مورد حساب و بازخواست قرار می‌گیرند . مواقف و ایستگاه‌هایی برای آنان وجود خواهد داشت که باید از آن ها عبور نمایند تا سرنوشت نهایی آنان از نظر بهشت و دوزخ روشن گردد.
بنابراین هر کس به گونه‌ای که در دنیا عمل کرده است، در مواقف قیامت معطل خواهد شد . در نتیجه آن کس که در دنیا به هنگام اجرای فرامین الهی با آغوش باز و طیب خاطر، فرمان پذیر بوده و احساس سنگین و خستگی نکرده است، از مواقف قیامت نیز با شادمانی و سرور خواهد گذشت . آن کس که فرامین الهی را چون بار گرانی تلقی کرده و احیانا از اجرای آن سرباز زده است، از مواقف قیامت نیز به سختی عبور خواهد کرد . گذشتن از آن ها برای او بسیار طولانی خواهد بود. (4)
از رسول خدا (ص) درباره طولانی بودن روز قیامت پرسیده شد، فرمود: «والذی نفس محمد بیده انه لیخف علی المومن حتی یکون اخف علیه من صلاه مکتوبه یصلیها فی الدنیا ؛(5) قسم به کسی که جان محمد به دست اوست، آن روز برای مومن سبک و آسان‌تر می‌شود از یک نماز واجب که در دنیا می‌خواند» .
با توجه به این بیان معلوم می‌شود که سریع الحساب بودن خداوند جای تردید نیست . در یک آن و کمتر از لحظه‌ای می‌تواند به حساب همگانی رسیدگی نماید، ولی آنچه درباره مواقف طولانی قیامت مطرح است ، مربوط به حال گناهکار است که باید در مدت طولانی آن مسیر و منازل و مواقف را طی نماید تا هم کیفر خود را بچشد و هم تا که به پای حساب می‌رسد. بسیاری از بار گناهان آنان کاسته شود.
از این رو آن مواقف طولانی برای مومن کمتر از مدت زمان نماز واجب که در دنیا خوانده طول می‌کشد. بنابراین خداوند سریع الحساب است ،ولی روندگان گناهکار باید مسیر منازل قیامت را به مدت پنجاه هزار سال طی کنند تا کیفر شوند.

بیشتر :

http://www.hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=4699&MagazineArticleID=36921

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=77644&categoryid=5220

http://www.aviny.com/hadis-mozooee/eteghadi/ghiamat.aspx

/ 0 نظر / 82 بازدید