# شرایط_اساسی_قرارداد

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد

  مقاله 3،   تابستان و پاییز 1391، صفحه 27-36   نوع مقاله: علمی- پژوهشی برگرفته از سایت:www.clk.journals.pnu.ac.ir چکیده   مسأله مهمی که در حوزه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید