اطلاعیه جذب نیرو برای لشگر اسلام

توجه توجه توجه......

باطلاع میرساند با توجه به هشدار علما و فقهای شیعه و سنی در ضرورت مقابله با شیطان سعودی و وهابی-تکفیری- بعثی و ترکی که همان نمود بنی امیه ها و یزیدیان و ابوسفیانها در جهت نابودی اسلام با نام اسلام و با رفتارهای ددمنشانه و غیر انسانی و حیوانی هستند و دست در دست آمریکا و اسرائیل کمر همت به نابودی اسلام بسته اند به ندای فقها لبیک گفته و باجهادی فراگیر در فضای مجازی جنبش راه اندازی وبلاگ با محوریت معرفی جنایات داعشیان و خدعه ها و نیرنگهای آنها به وجود آوریم برادر و خواهر عزیز هر وبلاگ و بصیرت دهی و آگاهی بخشی و انعکاس جنایات این ددمنشان  تیری سهمگین در قلب این یاران ابلیس خواهدبود.

مرگ بر سعودی - مرگ برتکفیری - مرگ بر داعشی- مرگ بر حامیان آنها = لعنت بر شیاطین

/ 0 نظر / 61 بازدید