« تلاوت قران کریم با صوت مقام معظم رهبری »

 

دانلود صوتی            سوره اخلاص         با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی             سوره اعلی          با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی             سوره بقره           با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی             سوره تین            با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی            سوره جمعه          با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی            سوره حمد            با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی           سوره شمس          با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی           سوره عادیات          با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی           سوره قارعه            با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی           سوره قدر              با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی         سوره کافرون            با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی         سوره کوثر               با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی       سوره  منافقون           با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی          سوره نصر              با صوت مقام معظم رهبری

 

/ 0 نظر / 27 بازدید