12 تیرماه ساروز جنایت ناو وینسنس آمریکا - دشمن را ازیاد نیر

و خاطره 12تیر67 گرامی باد

کاخ سفید با کمال بی شرمی اعلام کرد هواپیمای مسافربری ایران را با جنگنده ها اشتباه گرفته است و برای حفظ امنیت خود به زندگی ده ها تن از کودکانی که با امید فراوان یکشنبه خود را آغاز کرده بودند، پایان داد تا 12 تیر ماه سرانجامی تلخ برای حیات هم میهنانمان باشد.

هموطن اگر واقعا ایرانی هستی ودلت برای این بی گناهان سوخت از ته دل آهی بکش و بر دشمن انسانیت لعنت بفرست.

/ 0 نظر / 112 بازدید