داعش و حامیان آنها منافقند یا شیعیان؟؟؟؟؟؟؟؟

آری ادعای مزدوران و دست پروردگان آمریکایی -صهیونیستی  ترکی وهابی  داعش اینست که چون شیعیان منافقند لذا ما ابتدا آنها را از بین مببریم بعد به سراغ اسرائیل میرویم در حالی  این زنازاده ها  از نسل ابوسفیان چنین ادعای مضحکی را دارند که برای همگان از روز روشنتر است که تمام اینها دورغی بیش نبوده و در واقع داعش همان لشگر در سایه آمریکا و اسرائیل است اما بدتر از آن حمایت سردمداران احمق کشورهایی چون عربستان و قطر و اردن و ترکیه از آنهاست خدا یا خودت شاهدی اکنون که این متن را مینویسم بغض جلوی گلویم را گرفته است میخواهم با تمام وجود فریاد بزنم آیا در این دنیا آزاد مردی وجود ندارد که از حق مظلوم دفاع کند آیا در این جهان انسانی وجود ندارد که از انسانیت دفاع کند بخدا سوگند انسان از انسانیت خودش شرم میکند آخر ای مزدوران ،ای فریب خورده گان ،ای بی دینها و....... مگر وجدان ندارید مگر آدم نیستید در حالی که اسلام سفارش به صلح و دوستی و حتی ظلم نکردن در حق موذی ترین حیوانات را دارد چگونه شما به همین راحتی میتوانید آدم بکشید من یقین دارم شما مسلمان نیستید من یقین دارم شما ایمان ندارید چرا که در دنیا تنها اسرائیل و آمریکا هستند که میتوانند به این راحتی آدم بکشند پس شما هم یقینا دست پرورده آمریکا و این رژیم نامشروع اسرائیل هستید . چگونه است که امروز اسرائیل جنایتکار در غزه به صورت بی رحم ترین روشها زن و کودک و پیر و جوان را به خاک و خون میکشد شم ساکتید؟ بغدادی احمق گویا گفته ای داعش از غزه دور است

آخر نادان تو چگونه خود  راخلیفه خود خوانده مسلمانان میدانی در حالی که در وقایع غزه حتی کوچکترین کار که محکومیت و ابراز تاسف از این حوادث است را نکردی .

اما  ای حکومتهای مرتجع عربی ترکی در ذیل این عکسها را ببینید تا وجدانتان به درد بیایید هرچند میدانم که اصلا وجدان ندارید و ظلم و خوردن حق مظلومین گوشهایتان را کر کرده است اما بخاطر بسپارید با ارتجاعی که از خود نشان میدهد دیری نمی رسد که مردمان خود را نیز به خاطر امیال پلید خویش زیر ظلم آمریکا و صهیونیسم میبرید لکن آن روز دیگر دیر شده است  ودر آخر افسوس و صد افسوس به این بی غیرتی و بی وجدانی برادران مسلمان .........

 

 

/ 0 نظر / 81 بازدید