هل من ناصرینصرنی؟

ضمن تسلیت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین ،چنان فرض نمائید در زمان امام معصوم هستیم و ایشان از ما استمداد میجوید.

عکس العمل ما چه خواهد بود؟

احساس قلبی خویش را در رابطه بانام حسین  و واقعه عاشورا برای ما بفرستید؟ 

/ 1 نظر / 29 بازدید

مردم بندگان دنیایند و دینداریشان فقط زبانی است و تا آنجا با دین همراهند و برگرد آن می چرخند که زندگی مادی آنها را تامین کند و چون گرفتار آزمایش شوند، پس دیندار کم است. *امام حسین ع*